A " Ha" című sorozat magyarul a Kalligram folyóirat 2000. decemberi számában jelent meg elős zör.
Angolul in: Márton Koppány: To be or     to be; Runaway Spoon Press, Port Charlotte, Florida, 1996.

Következő oldal

Koppány Márton: A Hibás körök a végtelenben című gyűjteményből

Copyright © 1985, 2000 by Márton Koppány

Tört és Redukált Nyelvek Intézete

Kalligram 2000/12

Light and Dust Poets

A Kalligram magazin, a Tört és Redukált Nyelvek Intézete,
valamint a Light and Dust Mobile Anthology of Poetry közös vállalkozása