1. Cadavre exquis: kiváló holttest. Véletlenszerű szókombináció egy, a szürrealistál által játszott társasjátékból.(A ford.)

2. D.T. Suzuki: Zen Buddhism

3. Dick Higgins: A Something Else Manifesto

4. A szerző interjújából.

5. George Brecht: Something about Fluxus

6. Barbara Moore: George Maciunas: A Finger in Fluxus

7. Larry Miller interjújának szövege magyarul is olvasható a Kagyló-sorozat "Rakd sorba a gyöngyöket..." c. kötetében; Kalligram, 1994. (A ford.)

8. Emmett Williams: My Life in Flux and Vice Versa

9. John Cage: Silence

10. idézi: Richard Kostelanetz (The Theater of Mixed Means)

11. idézi: Rick Fields (How the Swans Came to the Lake)

12. Tomas Schmit: If I Remember Rightly

13. cc V TRE (1964 január)

14. George Brecht: The Origines of Events

15. uo.

16. uo.

17. Brecht és Allan Kaprow beszélgetéséből; (cc fiVe ThReE, 1964 június)

18. La Monte Young: Lecture 1960

19. Csan: a japán zen kínai megfelelője - és előzménye. (A ford.)

20. Miklós Pál fordítása. (Kapujanincs Átjáró, Helikon, 1987.) (A ford.)

21. E. Williams: MyLife in Fluxus...

22. Suzuki: Zen Buddhism

23. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion (Shambhala) Mindenütt a Doris által idézett angol nyelvű forrásokat adom meg, függetlenül attól, hogy milyen nyelven íródott az eredeti mű. Az egyetlen kivételt azok a szövegek képezik, amelyek magyarul is megjelentek. (A ford.)

24. Ruth Fuller Sasaki és Isshu Miura: The Zen Koan

25. Victor Musgrave: The Unknown Art Movement

26. A kifejezés értelmezéséhez némi segítséget nyújthat a "Vissza a forráshoz" c. fejezet Hui-nenggel foglalkozó része. (A ford.)

27. Higgins: Something Else About...

28. Dick Higgins: A Dialectic of Centuries

29. George Brecht: Project in Multiple Dimensions

30. Higgins: A Dialectic of...

31. Irmeline Lebeer interjújából

32. Umberto Eco: The Role of the Reader

33. Zentai Éva fordítása. (Umberto Eco: A nyitott mű poétikája; A nyitott mű, Gondolat, 1976.) (A ford.)

34. Kosughi beszámolója a szerzőnek. (1993)

35. Higgins: A Dialectic of...

36. idézi: Higgins, uo.

37. Ben-Ami Scharfstein fordítása alapján (The Sound of the One Hand; Bevezető tanulmány)

38. George Brecht: The Origin of Events

39. Dick Higgins: A Dialectic of Centuries

40. Jackson Mac Low: Buddhism, Art, Practice, Polity

41. Walter De Maria: Meaningless Work

42. Dick Higgins: Postface

43. Ken Friedman: The Events

44. George Maciunas: Neo-Dada in Music, Theater, Poetry, Art

45. Maciunas: levél Tomas Schmitnek

46. Maciunas: Neo-Dada in Music...

47. Jackson Ma Low: Fluxus and Poetry

48. uo.

49. Alison Knowles: by Alison Knowles.

50. Elképzelhetőek persze olyan helyzetek is, amikor - politikai, gazdasági, társadalmi vagy egyéb okokból - nehéz, ha nem lehetetlen salátát készíteni. Ugyanakkor Knowles Javaslatának egy olyan előadásai elképzelhető, amely épp e nehézségeket tárja fel.

51. Estera Milman interjújából

52. uo.

53. Robert Filliou: A Filliou Sampler alapján.

54. Filliou: The Propositions and Principles of Robert Filliou

55. Shiomi beszámolója a szerzőnek (1992)

56. uo.

57. Kosugi beszámolója a szerzőnek (1992)

58. Az eredeti címben szereplő "manodharma" szó talán a manoeuvre (angolul: hadművelet) és a dharma (szanszkritul: lételem) játékos kombinációja. (A ford.)

59. uo.

60. uo.

61. uo.

62. Köszönetet mondok Szegő Lászlónak néhány kínai és japán szó átírásához nyújtott segítségéért. (A ford.)

63. Thomas Cleary fordítása alapján.

64. Yoko Ono: To the Wesleyan People

65. Henri Matisse: Notes of a Painter

66. Joggal feltételezhetjük, hogy Ono darabját csak "képzeletben" kell előadnunk.

67. Ben Patterson beszámolója a szerzőnek (1992)

68. Miklós Pál fordítása (A zen és a művészet, Magvető, 1978) (A ford.)

69. uo. (A ford.)

70. Miklós Pál fordítása (Kapujanincs átjáró, helikon, 1987) (A ford.)

71. Thomas Cleary fordítása alapján.

72. Alan Watts: Beat Zen, Square zen and Zen

73. George Brecht: Chance-Imagery

74. Watts: Beat zen...

75. Brecht: Chance-Imagery

76. E "gesztus" egy mitikussá vált döntésre látszik emlékeztetni: Duchamp elhatározta, hogy "abbahagyja" az alkotást és a sakknak szenteli magát. Csakhogy Brecht semmit sem 'hagy abba' és semmit sem 'kezd el'. Csupán néhány regényt szeretne elolvasni. Nem nagy ügy.

77. Dick Higgins: Fluxus: Theory and Reception

78. Larry Miller interjúja (Kalligram, 1994) (A ford.)

79. idézi: Conrad Hyers (The Laughing Buddha)

80. Hyers: The Laughing Buddha

81. George Brecht: From Project in Multiple Dimensions

82. Norman Bryson: The Gaze in the Expanded Field

83. Gy. Horváth László fordítása. (D.T. Suzuki: Előadások a zen-buddhizmusról; Zen-buddhizmus és pszichoanalízis, Helikon, 1989.) Suzuki a következő lábjegyzetet fűzi a szövegrészhez: "Az 'Ez'-t én toldottam be, mivel a kínai eredeti, mint mindig, elhagyja az alanyt. Az "Ez" a Valóságot vagy az Embert vagy a Személyt vagy az Ént jelenti." (Gy. Horváth László fordítása, uo.) (A ford.)

84. Gy. Horváth László fordítása; uo. (A ford.)

85. Gy. Horváth László fordítása; uo. (A ford.)

86. Dick Higgins: An Exemplativist Manifesto

87. John Cage és Daniel Charles: For the Birds

88. Gilles Deleuze: Nomad Thought

89. uo.

90. uo.

91. uo.

92. Doris a hozzá intézett kérdésemre azt válaszolta, hogy "valószínűleg" szándékos értelmetlenségről van szó.Természetesen más értelmezési lehetőségek is elképzelhetőek. (A ford.)

93. Higgins: A Something Else Manifesto

94. Egy fluxus-est többnyire összefüggéstelen Események sorozata. Nem lebonyolódó történet, hanem szingularitások halmozódása. Olyan, mint egy aforisztikus könyv, mint Nietzsche Vidám tudománya, Az út és az erény könyve vagy a nagy kóan-gyűjtemények.

95. Brian Massumi: A User's Guide to Capitalism and Schrizophrenia

96. Milman interjújából

97. Higgins: Postface

98. Dumoulin: Zen Buddhism

99. idézi: Jon Hendricks: Fluxus Codex

100. Mac Low beszámolója a szerzőnek (1992).

101. Tőkei Ferenc fordítása (Kínai Filozófia, Akadémiai Kiadó, 1980) (A ford.)

102. Higgins: The Post-Cognitive Era

103. Higgins: Something Else About Fluxus

104. Idézi: Suzuki (Zen and Japanese Culture)

105. Jean-François Lyotard: Notes on the Return and Kapital

106. Idézi: Suzuki (Essays in Zen Buddhism)

107. Ezt az eszményi túl-világot tulajdonképpen nirvánának hívják, de a zen szerint eszményi túl-világ sincsen. A nirvána fogalma ugyanolyan üres, mint az összes többi fogalom.

108. George Brecht: Something about Fluxus

109. Tőkei Ferenc fordítása (Kínai Filozófia, Akadémiai Kiadó, 1980) (A ford.)