George Brecht:
Táncok, események, feladványok

fordította: Koppány Márton

(in: Valami kevesebb, szerk. Koppány Márton; Kalligram Kiadó, Kagyló Könyvek; Pozsony, Budapest 1999.)


A fordítás alapjául a következő kiadványok szolgáltak:
George Brecht and Robert Filliou: Games At the Cedilla
(Something Else Press, 1967)
George Brecht: Dances, Events and Other Poems
(in: David Antin: The Stranger at the Door; Genre, 1987)
Fluxus etc.
(The Gilbert and Lila Silverman Collection, edited by Jon Hendricks, 1981)

 

 


1

Definíciósdi


Az első játékos ráfirkantja egy papírlapra: "Mi a...", és befejezi a mondatot. A második játékos, aki nem láthatta, amit az első játékos írt, ráfirkantja egy papírlapra: "...". Ezután a játékosok felolvassák a mondataikat, és elvégzik a szükséges grammatikai korrekciókat.

    például (Donna Jo Jones és George Brecht játszmája)
    Mi a gyár? Ahogyan George Washington emberei áteveztek a Delaware-en.
    Mi a jól öltözöttség? A víz alja és a híd teteje közti távolság.
    Mi a válasz? Öt olvadó jégkocka.
    Mi a kérdés? Átnedvesedett gyufák lábujjak közötti szárítgatására szolgáló módszer.
    Mi a kékáfonya? Víz alatt úszni izgalmi állapotban.

 


2

Időmennyiségek
(G.B.H.-nak*)

cickafarknyi idő
cigarettányi idő
ablaknyi idő
idő néhány levesre
ki kell mennem
miért távozom?
az édes narancs
a ceruza
felhajtott takarók
la lune dans le ciel (kétszer megpillantott felhők)
földalatti tüzijáték
a hajzat
körömpiszok
mindenki óhaja
nem a hold volt az, hanem egy utcai lámpa
a rendbehozott eresztető
megpenészedett nudlik
fénykép
cipészszeg

*Nem emlékszem, ki vagy mi volt G.B.H. De valószínűleg köze lehetett James Waringhez, aki egyszer egy hatalmas adag levest főzött.

 


3

Válasz Bennek, aki megkérdezte, hogy mit tartok fontosnak
Harmadik és negyedik gyakorlat

     Tekints valamit "fontosnak." Azt, ami nem "fontos", hívd "nem fontosnak".
     3. Válassz valamit, ami "nem fontos", és próbáld "fontosnak" tekinteni, ezzel is bővítve a már "fontos" dolgok körét. Folytasd addig az eljárást, amíg a "nem fontos" dolgok el nem fogynak.
     4. Válassz valamit, ami "fontos", és próbáld "nem fontosnak" tekinteni, ezzel is bővítve a már "nem fontos" dolgok körét. Folytasd addig az eljárást, amíg a "fontos" dolgok el nem fogynak.


4

Részletek egy ismeretlen nyelv glosszáriumából

harmadik tábla

sor    írásjel

17.    9.    Egy repülő tárgy lélegzetvételnyi időre megjelenő képe.
31.    7.    Egy tárgy, melyet egy képzeletbeli szféra, valamint a referencia-nyelv
                tárgyai metszenek ki. (Itt egy plán-konvex hús/föld metszet jelölésére
                szolgál.)
31.    8.    Vízparton álló megfigyelő használja az elé táruló vízfelület és a háta
                mögött lévő, a vízfelülettel azonos kiterjedésű és formájú földterület
                együttes jelzésére.

tizedik tábla

6.    4.     Minden, ami egy olyan képzeletbeli kockán belül található, melynek
               középpontja egybeesik a megfigyelő középpontjával, éleinek
               hossza pedig a megfigyelő magasságával.
23.    9.   Egy ige, mely egy mozdulatlan tárgy mozgását látszik leírni. (A
               jelentés nem világos.)

tizenharmadik tábla

19.    3.    Álomesemények tartamából származtatott időegység.
45.    2.    Két vagy több személy egymástól független, de közösnek tekintett
                cselekedete.

 


5

Három sárga esemény

I     sárga sárga sárga
II    sárga hangos
III   vörös

 


6

Három ablakesemény

egy csukott ablak kinyitása
egy nyitott ablak becsukása

 


7

Három lámpaesemény

meg. el.
lámpa
el. meg.

 


8

Két eltüntetésesemény

üres edény
üres edény

 


9

Szóesemény

kijárat

 


10

Hat ajtó

*    kijárat
*    bejárat
*    kijárat
      bejárat
*

 


11

Két tartam

piros
zöld

 


12

Gyakorlat

Határozza meg egy esemény középpontját.
Határozza meg pontosabban.
Folytassa addig az eljárást, amíg további pontosításra már nincs lehetőség.

 


13

5. szimfónia

I.     meghallgatás előtt
II.    meghallgatás
III.   meghallgatás után

 


14

Három tánc

1.
Nyáladzás
2.
Szünet
Húgyozás
Szünet
3.
Izzadás

 


15

Cím nélkül

Három azonos méretű volt, kettő pedig nem.

 


16

Úszófeladvány

Piros műanyagdoboz, benne üres kagylóhéj, és egy kártya, a következő felirattal:
Rendezd el úgy a gyöngyöket, hogy a CUAL szó sose jelenjen meg.

 


Tört és Redukált Nyelvek Intézete
(Institute of Broken and Reduced Languages)

Light and Dust

Angolul [English text]

English text copyright © 1999 and 2000 by George Brecht;

Hungarian translation 1999 by Koppány Márton.

A Tört és Redukált Nyelvek Intézete,
valamint a Light and Dust közös vállalkozása