:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
:

"testo supremo"
dattilopoema 1974 by arrigo lora-totino

Return to Kaldron Wall Winter, 1998

Return to Kaldron
Return to Light and Dust Poets

Copyright © 1974 by arrigo lora-totino.