EYEshot
Vibeke Jensen: EYEshot, b/w photograph, 40 x 40", New York, November 2003