Ronald Johnson: Dal a földről

"Az évszámra a concordi erdőt járó Thoreau volt az első, aki megörökítette a csend zenéjét... Ezek a hallgatás dalai, de nem azt várjuk-e minden verstől, hogy egyszerre legyen ének és hallgatás? A sorozat Mahler művének többszöri lejátszása és sokszor
i felidézése közben keletkezett." (Ronald Johnson)

Forrás: To Do As Adam Did, Ronald Johnson válogatott versei, szerk. Peter O'Leary; Talisman House, Jersey City, New Yersey, 2000.

Következő oldal


Tört és Redukált Nyelvek Intézete

Kalligram 12/2000

Copyright (c) 1970 by Ronald Johnson; 2000 Ronald Johnson örökösei

A Kalligram magazin, a Tört és Redukált Nyelvek Intézete,
valamint a Light and Dust Mobile Anthology of Poetry közös vállalkozása