Karl Young: Sírt és Mért

Elephantiné sziget a Níluson, Egyiptom déli partjainál. Az időszámításunk előtti ötödik században zsidó telepesek foglalták el területének egy részét. A töredékesen fennmaradt - s a kor nemzetközi nyelvén, arameusul íródott - papirusztekercsek tanúsága szerint a néhány évtized múltán valószínűleg pogrom áldozatává vált közösség vallási szokásaiban többféle istenkultusz elemi keveredtek. Az elephantinéi telepesek különféle listákat és névsorokat állítottak össze - nem tudjuk, mi célból. "Talán az adózók nevét tüntették fel rajtuk, talán azokét, akik a hitükért szenvedtek " - írja Young versciklusa utószavában. Young hangsúlyozza, hogy szövegei versek, és nem tudományos igénnyel íródtak. A listákon szerplő nevek többsége héber eredetű. Egyes név-elemek azonban más (talán egyiptomi vagy babilóniai) hatást tükröznek.

Köszönetet mondok Róna Asernek a nevek átírásához nyújtott segítségéért. (K.M.)

Az itt közölt darabok a Cried and Measured (Tree Books, Berkeley, California, 1977) c. kötetből származnak.

Következő oldal


Tört és Redukált Nyelvek Intézete

Kalligram 12/2000

Light and Dust Poets

Copyright © 1977 by Karl Young

A Kalligram magazin, a Tört és Redukált Nyelvek Intézete,
valamint a Light and Dust Mobile Anthology of Poetry közös vállalkozása