Karl Kempton -- Hungarian page for selections from "FABELZ AND KRITERZ..." p. 1

Karl Kempton: Rúna

Karl Kempton " rovásírásainak" többszáz oldalra rúgó gyűjteményéből ("tizenhét év munkájából") Karl Young tett közzé néhány darabot a kilencvenes évek elején. (Rune, Light and Dust könyvkiadó, Kenosha, WI, 1992.)

"Kempton egy alkalommal azt a futólagos, de nyomatékosnak ható megjegyzést tette, hogy a kortárs művészetben és vizuális költészetben előforduló hullám-ábrázolások többnyire elégedetlenséget váltanak ki belőle " - írja Young . "Átgondolva a dolgot igazat kellett adnom neki: még nem találkoztam kortárs művésszel vagy költővel, aki annyira ismerné a hullámok természetét, mint ő." Kempton szenvedélyes hullámlovas és évtizedek óta aktív környezetvédő. A hullám az ő számára egyszerre fizikai és spirituális jelenség. "S hányféle hullám létezik. Hullámok révén érzékeljük a fényt és a hangot. Ezt a papírlapot is hullámok révén látjuk. Kempton hite szerint az OM szó hanghullámai hozták létre a világot." (OM /Aum, Hum/: misztikus szanszkrit szótag. A mantrák rendszerint ezzel a mondattal zárulnak: Om Mani Padme Hum! Minden létező szívében Atman lakozik.) Kempton beható vallástörténeti és néprajzi tanulmányokat folytatott, műveitől azonban semmi sem áll távolabb, mint "a megjátszott áhitat... és spiritualitás" .Alig-textuális textúráinak visszatérő jellegzetességei: az igen-nem, fekete-fehér ellentéten alapuló egyszerű jelrendszer (pl. buborék-nulla kontra kő-pacni), valamint a bonyolult - és sokféle asszociációra lehetőséget adó - mintázat. Olykor véletlenült talált, máskor tudatosan választott mintákból indul ki: indián szövésmotívumokból, molekuláris szerkezetek diagramjaiból, mandalákból, kalligráfiákból, elektorinkus kapcsolási táblákból - tengermosta sziklapartból.


Következő oldal


Tört és Redukált Nyelvek Intézete
Kalligram 12/2000
Light and Dust Poets

Copyright © 1992, by Karl Kempton

A Kalligram magazin, a Tört és Redukált Nyelvek Intézete,
valamint a Light and Dust Mobile Anthology of Poetry közös vállalkozása