BEVEZETÉS

David Cole mail-art kiállítások szervezésében is kivette a részét. "A tekercs kibomlik" az első jelentősebb izraeli mail art bemutató volt. Az 1985 októberében, Ein-Hodon megrendezett eseményre a világ minden tájáról érkeztek küldemények, amelyek egy tarka és tűnékeny kollázzsá álltak össze. A katalógus jellegzetes mail-art termék: egyszerű nyomdai eszközökkel készült, a színes kartonlapokat a lapokon átfűzött zsineg tartja össze. A reprodukciók után az elmaradhatatlan és fontos lista következik a közreműködők nevével és címével. Az előttem fekvő példányban néhány lap többször is szerepel, más lapok viszont kimaradtak belőle - a dolog természetéből következik, hogy valószínűleg nem az enyém az egyetlen ilyen megismételhetetlen példány. Cole a reprodukciók közé szúrt naplójegyzetekben számol be a kiállítás előkészületeiről, illetve a mail arttal kapcsolatos gondolatairól. A napló nemcsak Cole szervezőkészségének maradandó dokumentuma, hanem a mail art szellemiségét és alapvető jellegzetességeit is tökéletesen visszaadja.

- Karl Young


EIN-HOD, IZRAEL (I)
A TEKERCS KIBOMLIK

Caro Mio,

végre megérkeztem. A mail art megérkezett. A tekercs kibomlik. Ein-Hod egy kőből épült, gyönyörű régi arab település, ahol most izraeli művészek - festők, ékszerművesek, kerámikusok, selyemfestők, építészek, szobrászok - élnek és dolgoznak - munkáik ott láthatók a házak kertjeiben. Egy evilági hely. A főtéren étterem remek verandával, mellette egy kis élelmiszerbolt, amely csak akkor tart nyitva, ha a tulajdonosa éppen nem ment el úszni, valamint egy apró galéria, ahol a település lakóinak alkotásai kaphatók. Végül, de nem utolsó sorban, itt található a Janco-Dada Múzeum. A balkon-beugrókkal díszített háromemeletés üvegépítmény egyik falának tövében a környék jellegzetes, barna színű kövével kövezett pihenőhely, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a néhány kilométerre lévő Földközi-tengerre. Grátátalma, füge, fenyőfák. Banán (ó, Anna!) kéznyújtásnyira. Hat hétig ez lesz az otthonom, ahol átnézem a leveleket, összeállítom a katalógust, interjúkat adok és segítek megrendezni a kiállítást. Turizmus. Én dolgozni jöttem. A bájos Simpatico villában lakom, s hamar feloldódom a barátságos közegben.


EIN-HOD, IZRAEL (II)
A TEKERCS KIBOMLIK

Öt napon és éjen át nyitogatom a postát. A kíváncsiskodóknak azt tudom mondani, hogy különösebb várakozások nélkül jöttem ide, de bármire számítottam is volna, a valóság minden képzeletet felülmúl. Rengeteg a küldemény, s minden csomag újabb meglepetés. A feladók között sok régi barát és új ismerős. Tobzódom a szépségben. Kimerült vagyok, de hajt a lelkesedés. Az egyik tekercset tizenkét új mail artos küldte egy kaliforniai szanatóriumból, Ursula Peters bíztatására. Mimi Holmes közvetítésével hetvenöt tekercs érkezett egy alabamai középiskolából. Noah Baenen keresztül százkilenc éves brooklyniak küldik az eget, a hegyet, a sivatagot és a tengert ábrázoló festményeiket. Vagyis minden egyetlen pontba fut össze, ahol MŰVÉSZETTÉ válik - alkotóerővé és örömteli együttműködéssé. Ha van hozzá szemünk!


EIN-HOD, IZRAEL (III)
A TEKERCS KIBOMLIK

Hálás vagyok ezért az önzetlen és nagyvonalú ajándékért - a sok-sok tekercsért, a lenyűgöző változatosságú, finoman megmunkált művészkönyvekért (nem egy közülük saját készítésű papírra íródott; a könyvlapok gyakran nincsenek összefűzve, s ki lehet őket teregetni a múzeum falaira), a minden rendű és rangú képeslapért, amelyek reményeim szerint egyetlen nagy kollázzsá fognak összeállni (távolról olyanok lesznek, mintha egy kéz alkotta volna őket, de közelebbről szemlélve érzékelhetővé válik a hangok és látomások sokfélesége), a videón és hangszalagon rögzített dada zenékért és szövegekért, a szellemes és szép művészbélyegekért, az elbűvölően hóbortos borítékokért és a csomagolás nélkül idevarázsolt tárgyakért. A postámnak köszönhetően a hírem megelőzi az érkezésemet. Minden falubeli gyerek énrám irigykedik a borítékokon díszelgő bélyegek miatt. Elárasztják a villámat a küldemények, s rendezgetés közben teljesen a hatásuk alá kerülök. Az alapüzenet világos: béke és szeretet. De melléktémaként felhangzik a tiltakozás is a művészet dehumanizációja ellen, az ellen, hogy a művészvilág cárjai diktálják a játékszabályokat politikai vagy gazdasági érdekeiknek megfelelően.


EIN-HOD, IZRAEL (IV)
A TEKERCS KIBOMLIK

A művek létrehozása személyes, gyakran magányos aktus. A különféle médiumokban és anyagokkal dolgozó művész azonban, munkája eredményeként, társadalmi tényezővé válik, akit érzékelnek és értelmeznek. A mail artosok szerencsésebbek művésztársaiknál, mert közvetlen kapcsolatban vannak a közönségükkel - alkotás közben sohasem felejtkeznek meg arról a levelezőpartnerről, akivel éppen kommunikálnak. A gondolataik, gesztusaik, képeik így egyszerre privát jellegűek és mindenkihez szólók. Ezért lehet a válaszreakció is kellően konkrét, valós, személyes, érzelemteli - s ezért válhat a folyamat igazi párbeszéddé. A mail art bizonyos értelemben az interaktivitás művészete: tekercsként kibomló mondat, amelynek közösen adunk értelmet. A mail art esztétikája az együttműködésen alapul. A művön keresztül a művész és levelezőpartnere mintegy pillantást vált egymással - s talán egymás szívébe is lát. Ursalától érkezett a következő címet viselő tekercs: "Tízparancsolat - mail artosoknak és szerelmeseknek". Nevetek és egyet értek. 1. A mail artosok és a szerelmesek nem törődnek vele, ki kezdte. 2. Nem törődnek vele, ki volt a jobb. 3. Csak egymással törődnek. 4. Nem ismernek korlátokat. 5. Nem versenyeznek, hogy melyikük a jobb. 6. Nem várnak jutalmat. 7. Senkit sem utasítanak vissza. 8. Nemzetközileg csinálják. 10. Élvezik a levelezést.


EIN-HOD, IZRAEL (V)
A TEKERCS KIBOMLIK

Miközben a katalógusba szánt darabokat válogatom, tudatában vagyok, hogy képtelenség visszaadnom a kiállítás sokszínűségét. Annyi baj legyen. Hozzászoktunk a korlátokhoz. A művészet az akadályok kijátszása, a pillanat csodájának felszabadítása. A tekercseket lehetetlen bemutatni a katalógusban. Az egyedi könyvmukák egyedisége vész el, ha reprodukálják őket. Ez a levél nem nem képes visszaadni az általunk közösen teremtett vizuális/verbális világban való kószálás élményét - a könyvtárral egybeépült múzeum látogatói kézbe vehetik, nézegethetik a leveleinket és eltűnődhetnek rajtuk - de talán közvetíteni tud valamit abból a szellemi energiából és szeretetből, ami a ti közös ajándékotokból árad MINDAZOK FELÉ, AKIK LÁTHATJÁK EZT A KIÁLLÍTÁST. A mail art korunk irodalma és művészete. Egy őszinte, komoly és szépséges napló.


EIN-HOD, IZRAEL (VI)
A TEKERCS KIBOMLIK

És ezt a naplót ma írják a föld legkülönbözőbb tájain élő, különböző korú és helyzetű művészek. Egyetlen közös műről van szó, amelyben a múzsáink iránti elkötelezettségünk, a nővéreink és fivéreink iránti elkötelezettségünk fejeződik ki. Nem fellengzős ez a napló, hanem szívből jövő. Bölcsesség van benne és vágy az igazságra. Boldogsággal tölt el, hogy életre segíthettem a kiállítást. Az egyik nap, amikor valaki megkérdezte, hogyan érzem magam (talán, mert lesírt rólam), azt feleltem, hogy magányos vagyok, hiányzik a családom. "Magányos? Hogyan lehet magányos az, akinek ötszáz levelet küldtek?"- mondta csodálkozva az illető. Elnevettem magam. Igaza volt. Nem vagyok egyedül. Bármi terelt is a mail art hálózatba, ezerszeresen kapom vissza, amit adtam: talán a művészet misztériuma terelt felétek és e hely felé. Ó, nővéreim és fivéreim, legyetek továbbra is bátrak és kitartóak, vezessen benneteket a művészetetek, s vigasztalódjatok általa, ahogyan én is megvigasztalódtam. Ünnepeljetek. Egyek vagyunk. A szemek tágra nyílnak. A madarak énekelnek. Gyíkok mászkálnak a forró, napsütötte falakon. Köszönet mindenkinek. Sálóm.

- David Cole

(tranlated into Hungarian by Márton Koppány,
who also contributed to the show)


Light and Dust   |   Kaldron
David Cole Survey   |
English version of this text

This is a cooperative presentation of
Kaldron On-Line and
Light and Dust Mobile Anthology of Poetry